På den här hemsidan kan du läsa artiklar om hur tillväxten i Norrbotten och Västerbotten kan ökas genom att satsa på företag inom elektronik och teknik. Sådana satsningar går ut på att utveckla produktägande företag inom branscher som till exempel e-hälsa/medicinsk teknik, trä och byggnation, energi samt process- och basindustri och verkstad.

I länet arbetar man med olika former av teknik- och affärsutvecklingsprojekt som syftar till att stötta företagens utveckling och tillväxt, både långvarigt och kortvarigt. Projekten drivs direkt på uppdrag av elektronikföretagen i Norrbotten och Västerbotten.

Syftet med hemsidan är att få dig som läsare mer insatt i det senaste som händer inom teknikindustrin i Norrbotten. Du kommer kunna läsa om de senaste mobilapplikationerna för att mäta energiförbrukning eller om hur man ska välja rätt utbildning för att kunna jobba i branschen. Det är viktigt för ungdomar att få tillgång till rätt sorts utbildning eftersom framtidens arbetsplats ser annorlunda ut. Mer och mer kommer bli digitalt och teknikbaserat.

En artikel kommer handla om vad som händer inom medicinteknik. Mycket av kommunikationen i den framtida vården kommer flytta ut på nätet och hjälpmedel för att diagnostisera sig själv kommer nog öka. Artikeln kommer också beskriva hur automatisk informationsinhämtning kommer förändra hur man kan proaktivt få varningar när en person far illa. T.ex genom ett armband som känner av om en äldre har ramlat i sitt hem så kommer en varning automatiskt upp så att man kan åka och hjälpa till.

Vår förhoppning är att den här hemsidan ska kunna ge information om vad som händer inom teknik i länet. Välkommen!